Kostis Garden Tropical Trees

 

                      TROPICAL TREES

AILANTHUS

ALBIZIA

ALLAMANTA

ALOE

AMARYLLIS
BAMBOU

CARISSA

CLERODENDRON

COCOS

CUPHEA
CYCAS
FEIZOA
FOUCHIA

LEPTOSPERMUM

MELIA

METROSIDEROS

MUSSA

PANDOREA

PASSIFLORA edulis

PLOUMBAGO

POINCIANA

POLYGALA

RYNCHOSPERMUM
SCHINUS molle

STAPELIA

STEPHANOTIS

STRELITSIA